Skip to content

De brandstoffen die bij TotalEnergies-tankstations worden verdeeld zijn allemaal ontwikkeld in het onderzoekscentrum van TotalEnergies, waarbij de verwachtingen van de consument centraal staan.

TotalEnergies controleert geregeld de kwaliteit van de brandstoffen in haar depots. De additieven die uitgewerkt werden door het onderzoeksteam van TotalEnergies worden aan de brandstof toegevoegd op het ogenblik dat de tankwagens gevuld worden voor levering aan TotalEnergies-tankstations. Aan de benzines worden biobrandstoffen toegevoegd volgens de gewenste brandstofsoort en de geldende reglementering. De tankwagen bevat verschillende compartimenten en kan zodoende verschillende producten leveren aan verschillende tankstations.

Heel het aanbod brandstoffen

Maar ook, Uw voordelen en de prijzen

Heeft u vragen over de brandstoffen?

- De garantie dat de gevoelige onderdelen van de motor schoon en in optimale conditie blijven (bv.: de verstuivers en de inlaatkleppen). De motor werkt in alle omstandigheden efficiënter zowel bij het starten, op de snelweg, in de stad als bij het optrekken.
- Het brandstofverbruik vermindert onmiddellijk dankzij de aanwezigheid van wrijvingsverminderende additieven en op langere termijn dankzij de reinigende additieven die de motor schoon houden.
- Er zijn minder verontreinigende stoffen in de uitlaatgassen, dankzij een schonere verbranding van EXCELLIUM-brandstoffen en vermindering van de CO2-uitstoot door het lagere brandstofverbruik.

Wij raden EXCELLIUM Benzine aan voor uw motor. Dankzij de additieven biedt EXCELLIUM Benzine u de zekerheid dat uw motor beter beschermd wordt en efficiënter werkt, dat u minder verbruikt en minder verontreinigende stoffen uitstoot dankzij de schonere verbranding.

Wij raden EXCELLIUM Diesel aan voor uw motor. Dankzij de additieven biedt EXCELLIUM Diesel u de zekerheid dat uw motor beter beschermd wordt en efficiënter werkt, dat u minder verbruikt en minder verontreinigende stoffen uitstoot dankzij de schonere verbranding. Bovendien garandeert EXCELLIUM Diesel u een stillere motor en verloopt het tanken aangenamer (aangenamere geur, minder kans op een overlopende tank).

Natuurlijk mogen de EXCELLIUM-brandstoffen vermengd worden met elk type brandstof op de markt die geschikt is voor uw motor, zowel die van normale als van superieure kwaliteit. Door het mengen zullen de voordelen wel minder worden door het verdunningseffect.

De EXCELLIUM-brandstoffen voldoen aan de wetgeving die het beperkt toevoegen van biologische bestanddelen verplicht, zoals aan alle brandstoffen voor het wegverkeer die op de markt te verkrijgen zijn.

Elk voertuig heeft zijn eigen specifieke kenmerken en reageert verschillend op externe parameters zoals het type traject, de rijstijl enz. Veel elementen beïnvloeden overigens het verbruik zoals de staat van de banden (bandenspanning en slijtage), de weersomstandigheden (regen, temperatuur, etc.), etc. Het is hierdoor erg moeilijk een effect op het brandstofverbruik te meten op één enkel voertuig. In officiële tests maken we daarom gebruik van grote wagenparken van honderden auto’s over een lange periode. Door de veelheid aan data hebben verstorende elementen minder invloed op het testresultaat van het wagenpark.

Sinds 2005 verkoopt EXCELLIUM-brandstoffen via de tankstations in Europa en in andere werelddelen. EXCELLIUM is een succesvolle brandstof van superieure kwaliteit, ontstaan uit een samenwerking van Raffinage, Marketing en Onderzoek van TotalEnergies en is het resultaat van de combinatie van verscheidene factoren: ervaring, kennis van de motoren, ontwikkeling van additieven, formulering en analyse van de producten en testen EXCELLIUM is het resultaat van lang en nauwgezet werken aan het product door middel van proefprotocols om de prestaties te kunnen tonen en te bewijzen.De EXCELLIUM-brandstoffen zijn ontstaan uit de technologie en de kennis van de TOTAL Researchcentra. Ze werden specifiek uitgewerkt om de motoren in de meest veeleisende bedrijfsvoorwaarden te beschermen.
De EXCELLIUM-brandstoffen zorgen in het bijzonder voor:
- De garantie dat de gevoelige onderdelen van de motor proper zijn
- Het brandstofverbruik vermindert onmiddellijk
- Er zijn minder verontreinigende stoffen in de uitlaatgassen

Speciaal voor vrachtwagens, bussen en touringcars is EXCELLIUM Truck ontwikkeld. EXCELLIUM Truck is een product op basis van de technologie van EXCELLIUM Diesel wat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor "lichte bedrijfsvoertuigen". Het gebruik van EXCELLIUM Truck is zeker aan te raden. Naast de beschermende eigenschappen stelt het u in staat om brandstof te besparen en daarmee direct uw kilometerkostprijs te verlagen.

De EXCELLIUM-brandstoffen werden ontwikkeld voor alle motoren. Wij adviseren het daarom te gebruiken voor zowel oude als nieuwe motoren. Door de geavanceerde technologieën in nieuwe motoren zijn de eisen aan de brandstof hoger qua zuiverheid en stabiliteit in extreme omstandigheden (druk en temperatuur). De EXCELLIUM-brandstoffen zijn perfect geschikt om aan deze technische uitdagingen te voldoen.

Alle eigenschappen van EXCELLIUM werden getest in talrijke proeven (laboratoriumproeven, op proefbanken voor motoren en op de openbare weg). Al deze proeven voldoen aan de Europese normen, waarbij brandstoffen zonder additieven altijd als referentie worden genomen.

De EXCELLIUM-brandstoffen beginnen meteen te werken vanaf het moment dat ze in het brandstofsysteem van uw wagen komen. Een herhaald gebruik houdt uw motor in optimale conditie.

De EXCELLIUM-brandstoffen werden door de TOTAL Researchcentra ontwikkeld op basis van de beste beschikbare technologieën. Ook de expertise die in de loop der jaren opgebouwd werd in partnerschap met de grootste autofabrikanten, met name voor het ontwerp van brandstoffen bestemd voor wedstrijden, is hier in meegenomen.Met name op de volgende punten is er een doorontwikkeling gemaakt:- Het uitwerken van een formulering voor een betere bescherming van de motoren in steeds veeleisende bedrijfsvoorwaarden (hogere drukken en temperaturen) en een daling van het verbruik.- De aanpassing van de formulering aan het steeds grotere aandeel biologische bestanddelen in brandstoffen.

Als u hierboven geen antwoord op uw vraag gevonden heeft, raadpleeg dan de andere onderwepen op onze site of stel uw vraag via ons contactformulier .