Skip to content

Contactgegevens & Gebruiksvoorwaarden voor de site circlek.be

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de Circle K-website www.circlek.be, eigendom van en beheerd door Circle K België B.V. (gezamenlijk “Circle K”, het “Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”).

Door onze website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en met ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, mag u onze website niet gebruiken.

Gebruik van de website:

Onze website en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag onze website niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden gebruiken.

Gebruik van informatie en fouten:

De inhoud die op de website wordt weergegeven, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, tenzij anders vermeld. Prijsfouten of fouten in product- of dienstbeschrijvingen, zoals kleur, oorsprong, categorie of andere kenmerken, kunnen voorkomen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor (i) om dergelijke fouten naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren, en (ii) om elke bestelling met dergelijke prijs- of beschrijvingsfouten of onnauwkeurigheden te weigeren, te annuleren of te corrigeren.

Intellectueel eigendom:

De inhoud, functies en functionaliteit van onze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, zijn eigendom van ons of in licentie gegeven aan ons en worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten.

Gebruikersinhoud:

Onze website kan u in staat stellen bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video’s of ander materiaal (“Gebruikersinhoud”) te plaatsen, te koppelen, op te slaan, te delen en anderszins beschikbaar te stellen. U bent verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u op of via onze website plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Verboden Gedrag:

U mag de website niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Voorwaarden zijn uiteengezet. Het is u verboden om enige poging te ondernemen om toegang te krijgen tot gegevens die niet voor u bedoeld zijn, de kwetsbaarheid van onze systemen en oplossingen te testen, hun beveiliging of efficiëntie en effectiviteit te compromitteren, en ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, reclame. Al dergelijke handelingen zijn in strijd met de wet en kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke procedures. U mag zich niet bezighouden met een van de volgende verboden activiteiten:

  • Overtreding van toepasselijke wetten of voorschriften;
  • Inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
  • Het plaatsen, verzenden of verspreiden van enig onwettig, lasterlijk, beledigend, smadelijk, bedreigend, schadelijk, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal;
  • Pogingen om onze website, servers of netwerken te verstoren, te onderbreken of te hacken;
  • Zich voordoen als een persoon of entiteit of valse informatie verstrekken;
  • Het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden.

Beperking van Aansprakelijkheid:

In geen geval zal Circle K of haar gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van de website; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de website; (iii) enige inhoud die van de website is verkregen; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw geplaatste content of inhoud, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette oplossing niet aan haar essentiële doel heeft beantwoord.

Wijzigingen in de Voorwaarden:

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Uw voortgezette gebruik van onze website na dergelijke wijzigingen houdt uw aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden in.

Neem contact met ons op:

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via ck.be-ask@circlekeur.com

 

Door onze website te gebruiken, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website. Bedankt voor uw bezoek aan onze website!